Logo c4ab677e7937ce2c3938ad34d8585908a337a0a3db121195fcae8142a9da87ce WSPARCIE TECHNICZNE MAGELLO

Ustawienia

Tematy w obrębie kategorii

Profil firmy

W tym miejscu możesz dodać oraz edytować informacje o swojej firmie. Oprócz podstawowych informacji typu nazwa firmy, dane adresowe i numer NIP, możesz również dodać logo swojej firmy, a także określić warunki korzystania z serwisu, które Twoi klienci muszą zaakceptować podczas rejestracji do serwisu. Zwróć uwagę, że część pól jest oznacza czerwoną gwiazdką, co oznacza, że są to pola obowiązkowe do wpisania.

DANE KLIENTA

Krok 1.

W miejscu NAZWA FIRMY / IMIĘ I NAZWISKO wpisz nazwę swojej firmy lub swoje imię i nazwisko w zależności, czy rejestrujesz się w systemie jako firma czy osoba.

Krok 2.

W miejscu RODZAJ KLIENTA wybierz kategorię klienta, do której należysz.

Krok 3.

Wpisz swój ADRES, KOD POCZTOWY, MIASTO oraz PAŃSTWO.

Krok 4.

W miejscu NUMER VAT (NIP) wpisz swój numer NIP. Wypełnienie tego pola jest obowiązkowe dla przedsiębiorstw.

Krok 5.

Potwierdź, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Appinspired Sp. z o.o. w celach marketingowych i promocyjnych, abyś mógł otrzymywać od nas istotne aktualizacje informacji dotyczących systemu Magello.

Krok 6.

Kliknij ,,Wybierz plik" w miejscu LOGOTYP, aby wgrać firmowe logo, które zobaczą Twoi potencjalni klienci. Nie ma aktualnie wymaganego konkretnego rozmiaru logo. Zwróć jednak uwagę, aby wgrać plik obrazu wysokiej jakości, ponieważ ma to wpływ na to jak Twoi klienci Cię postrzegają.

DODATKOWE USTAWIENIA

Krok 7.

W miejscu MAKSYMALNA ILOŚĆ OSÓB W REZERWACJI GRUPOWEJ określ ile osób może zostać uwzględnionych w rezerwacji grupowej. Dzięki tej opcji możesz upewnić się, że to Ty decydujesz ile osób może zapisać się na dany wyjazd.

Krok 8.

W miejscu WALUTA wybierz walutę, którą chcesz się posługiwać w swoich ofertach.

Krok 9.

W miejscu STREFA CZASOWA podaj swoją strefę czasową.

Krok 10.

W miejscu DOMYŚLNY JĘZYK wybierz domyślny język systemu.

Krok 11.

W miejscu POZWALAJ NA ZMIANĘ DANYCH OSOBOWYCH W DOKONANYCH REZERWACJACH możesz zdecydować, czy klienci będą mogli edytować wprowadzone przez siebie dane osobowe po tym, jak dokonali rezerwacji. 

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

Krok 12.

W miejscu WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU wpisz istotne kwestie dotyczące korzystania z serwisu. Po prawej stronie znajdziesz POGLĄDOWY SZABLON, który może posłużyć Ci jako pomoc w tworzeniu tych informacji.

Aby zatwierdzić wprowadzone zmiany, wciśnij przycisk ,,ZAPISZ" w prawym dolnym rogu.

 


Pola użytkowników

W tym miejscu możesz dodać pola, które przyszli uczestnicy wyjazdu będą wypełniać w celu rezerwacji miejsca na Twój wyjazd. Oprócz nazwy danego pola, możesz też wprowadzić zasady weryfikacji danych, a także określić, czy wybrane pole ma być obowiązkowe oraz czy ma znajdować się na listach rezerwacji.

Krok 1.

W okienku TYP POLA wybierz odpowiednią kategorię pola, jeżeli chcesz, aby klient wprowadził informacje dotyczące którejś z kategorii na liście. Jeżeli chcesz stworzyć pole, które nie znajduje się na liście, wybierz w tym miejscu pozycję DOWOLNE.

Krok 2.

Jeżeli w TYP POLA wybrałeś określoną kategorię, np. Nazwisko, w polu NAZWA pojawi się sugestia dotycząca nazwy dla pola, którą zobaczy klient. Możesz skorzystać z sugestii lub wprowadzić własną nazwę.

 

 

Jeżeli w TYP POLA wybrałeś słowo DOWOLNE, w polu WERYFIKACJA DANYCH możesz wybrać określony schemat, według którego dane będą weryfikowane. Przykładowo, jeśli wybierzesz tutaj pozycję PESEL, klient będzie musiał wpisać w tym polu 11 cyfr ze względu na typowy dla tego rodzaju schemat. Następnie wpisz nazwę dla swojego pola w okienku NAZWA.

Krok 3.

W miejscu OBOWIĄZKOWE zdecyduj, czy wprowadzenie informacji w to pole ma być obowiązkowe.

Krok 4.

W miejscu POLE IDENTYFIKACYJNE możesz zdecydować, czy tworzone pole będzie używane do odnalezienia uczestnika na wszystkich listach w systemie. Przykładowo, jeżeli stworzysz pola IMIĘ, NAZWISKO, ADRES i tylko podczas tworzenia pola IMIĘ zaznaczysz TAK w tym polu, tylko pole IMIĘ będzie pojawiało się na listach Twoich rezerwacji.

Krok 5.

Aby zatwierdzić tworzone pole, naciśnij zielony przycisk DODAJ, który znajdziesz po prawej stronie.

EDYTOWANIE PÓL UŻYTKOWNIKA

Możesz zawsze edytować każde ze stworzonych pól. Aby to zrobić, w widoku listy pól kliknij czarny przycisk AKCJE, który znajduje się przy wybranym wpisie po prawo. W rozwiniętym menu wybierz EDYTUJ. Po dokonaniu edycji kliknij przycisk ZAPISZ, który znajduje się w prawym dolnym rogu w oknie edycji.

 

USUWANIE PÓL UŻYTKOWNIKA

Możesz w każdej chwili usunąć każde ze stworzonych pól. Aby to zrobić, w widoku listy pól kliknij czarny przycisk AKCJE, który znajduje się przy wybranym wpisie po prawoNastępnie w rozwiniętym menu naciśnij przycisk USUŃ.


Kanały płatności

W tym miejscu możesz dodać sposoby płatności dostępne dla klientów, którzy będą chcieli zapisać się na Twój wyjazd. Zwróć uwagę, że masz do wyboru różne sposoby płatności w postaci gotówki, przelewu bankowego lub PayU. Możesz także skorzystać z systemu płatności masowych do generowania indywidualnych subkont, za pomocą których Twoi klienci będą mogli opłacać uczestnictwo w wyjazdach. Zwróć uwagę, że informacje wprowadzone w tym miejscu mają wpływ na PLAN PŁATNOŚCI, który stworzysz dla każdego wyjazdu z osobna. Więcej informacji na temat tworzenia planu płatności znajdziesz tutaj.

Krok 1

W miejscu NAZWA wpisz nazwę dla nowego kanału płatności.

Krok 2

W miejscu AKTYWNY zdecyduj, czy dana forma płatności ma być używana w rezerwacjach oraz podczas tworzenia planu płatności. Jeżeli chcesz, aby Twoi klienci mogli skorzystać z tej formy płatności, aktywuj ją wybierając TAK. Jeżeli wybierzesz NIE, dana forma płatności wciąż będzie dla Ciebie widoczna w systemie, natomiast nie będzie widoczna dla Twoich klientów.

Krok 3

W miejscu AKTYWNY DLA KATEGORII ZALICZKA możesz zdecydować, czy tworzona forma płatności ma być używana dla kategorii ZALICZKA, którą możesz wybrać podczas tworzenia etapu przedziału czasowego w planie płatności dla wyjazdu. Aby uaktywnić lub zdeaktywować, wybierz TAK lub NIE.

Krok 4

W miejscu AKTYWNY DLA KATEGORII RESZTA możesz określić, czy dana forma płatności ma obowiązywać dla kategorii RESZTA, którą możesz wybrać podczas tworzenia etapu przedziału czasowego w planie płatności dla wyjazdu. Aby uaktywnić lub zdeaktywować, wybierz TAK lub NIE. Możesz w ten sposób zdecydować, czy klienci, którzy będą wpłacać zaliczkę, będą mogli zrobić to za pomocą tej formy płatności.

Krok 5

Jeżeli podczas tworzenia PLANU PŁATNOŚCI  dodałeś jedną nową lub więcej kategorii, będą się one wyświetlały w kolejności dodania jako kolejne pola z wyborem TAK lub NIE. Przykładowo, jeżeli w planie płatności dodałeś kategorię o nazwie DRUGA ZALICZKA, pole wyboru z taką nazwą zobaczysz właśnie w tym miejscu. Więcej informacji o planie płatności znajdziesz tutaj.

Krok 6

W miejscu SPOSÓB PŁATNOŚCI możesz wybrać metodę płatności, która ma obowiązywać w rezerwacjach. Możesz wybrać ,,Gotówkę", ,,Przelew bankowy", płatność ,,PayU" lub płatność ,,PayPal".

Gotówka:
Jeżeli wybrałeś ,,Gotówkę", możesz następnie zatwierdzić wprowadzone dane w formularzu klikając zielony przycisk ,,DODAJ".
Przelew bankowy:
Jeżeli wybrałeś ,,Przelew bankowy", wpisz swój NUMER KONTA, ADRES BANKU oraz NAZWĘ BANKU. Dodatkowo podajesz również NAZWĘ i ADRES ODBIORCY a także kod SWIFT. Aby zatwierdzić wprowadzone informacje, kliknij zielony przycisk ,,DODAJ".

Masowe płatności:
Jeżeli korzystasz z masowych płatności, numer rachunku będziesz musiał podać trochę inaczej niż w wypadku zwykłego przelewu.

Od Twojego banku musisz uzyskać informacje na temat numeru identyfikacyjnego banku oraz o numerze klienta. Numer klienta należy podać w polu "numer konta" uzuplniając pozostałe znaki gwiazdką tak, aby uzyskać 16 znaków.

PayU:
Wpisz ID PUNKTU PŁATNOŚCI, a następnie KLUCZ (SIGNATURE KEY) uzyskane w systemie PayU. Aby zatwierdzić wprowadzone informacje, kliknij zielony przycisk ,,DODAJ". Więcej informacji na ten temat możesz uzyskać od dostawcy usługi.
PayPal:
Wpisz ID KLIENTA, a następnie KLUCZ (SEKRET) uzyskanie w systemie PayPal. Aby zatwierdzić wprowadzone informacje, kliknij zielony przycisk ,,DODAJ".

EDYTOWANIE KANAŁU PŁATNOŚCI

Możesz w każdej chwili edytować każdy kanał płatności. Aby to zrobić, w widoku listy kanałów kliknij czarny przycisk AKCJE znajdujący się po prawej stronie od wpisu, który chcesz edytować. Po rozwinięciu menu, kliknij przycisk EDYTUJ. Po zakończeniu edycji kliknij przycisk ZAPISZ w prawym dolnym rogu okna edycji kanału.

 

USUWANIE KANAŁU PŁATNOŚCI

Możesz w każdej chwili usunąć każdy kanał płatności. Aby to zrobić, w widoku listy kanałów kliknij czarny przycisk AKCJE znajdujący się po prawej stronie od wpisu, który chcesz usunąć. Po rozwinięciu menu, kliknij przycisk USUŃ.

 


Eksporty

W tym miejscu możesz stworzyć dowolną ilość szablonów eksportu - czyli konkretnej listy pól, których później będziesz mógł używać tworząc listę uczestników odpowiadających kryteriom wyszukiwania. Mówiąc trochę prostszym językiem - jeśli w przyszłości będziesz potrzebował wyeksportować uczestników, którzy wybrali konkretną opcję dodatkową, ale będziesz potrzebował jedynie imienia, nazwiska oraz nr. PESEL, dzięki dodaniu szablonu zawierającego te pola będziesz mógł szybko uzyskać taką listę.

W tym miejscu dowiesz się właśnie jak stworzyć taki szablon. Aby uzyskać informacje w jaki sposób możesz go później wykorzystać, zapraszamy tutaj

DODAWANIE EKSPORTU

Krok 1.

W miejscu ,,NAZWA" wpisz nazwę dla swojego eksportu, dzięki czemu potem będziesz mieć możliwość znalezienia go przy liście swoich rezerwacji.

Krok 2.

W miejscu ,,LISTA PÓL" wybierz pole, które ma się znaleźć na liście eksportu, a następnie kliknij przycisk ,,DODAJ", aby dodać tę pozycję na listę.

Krok 3.

Przy każdej dodanej pozycji znajduje się zestaw czynności, które możesz wykonać z danym wpisem. Możesz w nim dokonać następujących czynności:

- przenoszenie pozycji do góry listy - wciśnij zielony przycisk ,,GÓRA". 

- przenoszenie pozycji w dół listy - wciśnij zielony przycisk ,,DÓŁ".

- usunięcie danej pozycji z listy - wciśnij czerwony przycisk ,,USUŃ"

- użycie danej pozycji, według której lista zostanie posortowana - wciśnij ,,UŻYJ DO SORTOWANIA", aby okienko zmieniło kolor

Krok 4.

Aby zakończyć edycję i dodać listę do eksportów, wciśnij przycisk ,,DODAJ" w prawym dolnym rogu.

EDYCJA EKSPORTU

Możesz zawsze edytować każdy ze stworzonych eksportów. Aby to zrobić, w widoku listy eksportów kliknij przycisk EDYTUJ, który znajduje się przy wybranym wpisie po prawo w kolumnie AKCJE. Po dokonaniu edycji kliknij przycisk ZAPISZ, który znajduje się w prawym dolnym rogu w oknie edycji.

USUWANIE EKSPORTU

Możesz usunąć każdy ze stworzonych eksportów. Aby to zrobić, w widoku listy eksportów kliknij przycisk USUŃ, który znajduje się przy wybranym wpisie w kolumnie AKCJE po prawej stronie.


Integracje

GOOGLE ANALYTICS

Krok 1.

W miejscu IDENTYFIKATOR KODU ŚLEDZENIA GOOGLE ANALYTICS wpisz identyfikator śledzenia, który zawarty jest w kodzie śledzenia i wymagany jest do poprawnego działania analiz Twojej strony. Jeżeli masz wątpliwości dotyczące tego, który to fragment kodu, polecamy skonsultować tę kwestię z administratorem strony.

Krok 2.

W miejscu DOMENA DO CROSS DOMAIN TRACKINGU (AUTOLINK) wpisz wtyczkę Autolink, dzięki której połączysz domeny, których ruch będzie analizowany jako ruch w wielu domenach. Więcej informacji na ten temat znajdziesz klikając tutaj. Jeżeli masz wątpliwości dotyczące tej wtyczki, polecamy skonsultować tę kwestię z administratorem strony.

Krok 3.

Aby zatwierdzić zmiany, kliknij przycisk ZAPISZ.

 

GOOGLE ADWORDS

Krok 1.

W polu CONVERSION ID wpisz identyfikator konwersji.

Krok 2.

W miejscu CONVERSION LABEL PO DOKONANIU REZERWACJI dodaj informacje o etykiecie konwersji po dokonaniu rezerwacji.

Krok 3.

W polu CONVERSION LABEL DLA MARKETINGU wprowadź informację dotyczącą eytkiety konwersji dla marketingu.

Krok 4.

Aby zatwierdzić wprowadzone zmiany, kliknij przycisk ZAPISZ.

 

LIVECHAT

Krok 1.

W polu LIVECHAT LICENSE NUMBER wprowadź numer licencji programu, którą uzyskasz od producenta.

Krok 2.

W polu LIVECHAT CHAT WINDOW GROUP wpisz (opcjonalnie) ID grupy.

Krok 3.

Aby zapisać zmiany, kliknij przycisk ZAPISZ.

 

USTAWIENIA FACEBOOK PIXEL

Krok 1.

W oknie FACEBOOK PIXEL wprowadź ID pixela z witryny Facebook.

Krok 2.

Aby zatwierdzić zmiany, kliknij ZAPISZ.


Ustawienia komunikacji

USTAWIENIA EMAIL

Możesz dokonywać zmian w ustawieniach wiadomości email, które system automatycznie wysyła do Twoich klientów po dokonaniu rezerwacji. Oprócz ustawień dotyczących nadawcy oraz adresu zwrotnego, możesz także modyfikować wygląd wiadomości przy użyciu tzw. niestandarowego layoutu e-maili. Zwróć jednak uwagę, że treść samych wiadomości systemowych jest generowana automatycznie i nie podlega modyfikacji.

Krok 1.

W miejscu NAZWA NADAWCY wpisz nazwę, która będzie wyświetlała się uczestnikom, do których będą wysyłane maile.

Krok 2.

W oknie ADRES EMAIL DO ODPOWIEDZI (REPLY-TO) wpisz adres mailowy, na który będą trafiały odpowiedzi klientów w przypadku, gdy odpiszą na Twoją wiadomość korzystając z opcji ,,Odpowiedz".

Krok 3.

W polu ADRES EMAIL DO WYSYŁKI KOPII KORESPONDENCJI DO KLIENTA (BCC) wpisz adres mailowy, na który będzie wysyłana kopia całej korespondencji do uczestników.

Krok 4.

W miejscu UŻYJ NIESTANDARDOWEGO LAYOUTU E-MAILI zdecyduj, czy chcesz skorzystać z możliwości dodania do wiadomości systemowych, której ustawienia znajdują się poniżej.

Krok 5.

W oknie NIESTANDARDOWY LAYOUT E-MAILI możesz wprowadzić dodatkową treść wiadomości mailowych, które są automatycznie wysyłane do klientów. Takie wiadomości obejmują przykładowo powiadomienia o dokonaniu rezerwacji, zbliżającym się wyjeździe oraz zmianach w rezerwacji. 

Treść wiadomości systemowej

Możesz zdecydować, w którym miejscu tworzonego layoutu będzie znajdować się treść systemowej wiadomości. Aby to zrobić, skorzystaj z ikony trybika na końcu listy w opcjach edytora i wprowadź pole E-MAIL CONTENT w miejscu, w którym treść ma być wyświetlana.

 

Zdjęcia do szablonu

Możesz wprowadzić do szablonu fotografie. Aby to zrobić, zdjęcie musi być dostępne w Internecie i musisz dysponować linkiem do niego. Przykładowo, możesz trzymać takie zdjęcie u siebie na serwerze lub skorzystać z bezpłatnych serwisów do przetrzymywania plików, które dają możliwość wygenerowania linki do Twojego pliku. 

 

 

 

 

 

 

Przed korzystaniem z rozwiązania polecamy stworzyć testową rezerwację i sprawdzić, jak wyświetla się wiadomość, którą aplikacja wyśle do użytkownika testowego konta.

USTAWIENIA SMS

W tym miejscu możesz ustawić nazwę dla nadawcy wiadomości SMS, z których można korzystać przy użyciu funkcji komunikacja. Masz także możliwość ustawienia numeru telefonu, na który będą wysyłane wiadomości testowe. Dzięki takim wiadomościom upewnisz się, że treść wysyłanych komunikatów spełnia Twoje oczekiwania.


Administratorzy

DODAWANIE NOWYCH ADMINISTRATORÓW

Możesz dodać do aplikacji kolejnych administratorów, którzy będą obsługiwać aplikację. Pamiętaj, że przydzielając komuś prawa administratora do aplikacji, nadajesz mu pełny dostęp do wszystkich opcji, z których korzystają administratorzy.

Krok 1.

W zakładce ADMINISTRATORZY kliknij DODAJ po prawo.

Krok 2.

W polu EMAIL wpisz adres email osoby, której przydzielasza prawa.

Krok 3.

Dodaj IMIĘ administratora.

Krok 4.

Dodaj NAZWISKO administratora.

Krok 5.

W polu HASŁO nadaj nowe hasło dla administratora.

Krok 6.

W polu POTWIERDŹ HASŁO wpisz ponownie wprowadzone wyżej hasło w celu potwierdzenia.

Krok 7.

Aby zatwierdzić dane nowego administratora, kliknij DODAJ.

 

EDYCJA ADMINISTRATORÓW

Możesz edytować dane administratorów. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:

Krok 1.

Wejdź w zakładkę ADMINISTRATORZY w USTAWIENIACH.

Krok 2.

Kliknij wybrany wpis administratora i naciśnij przycisk EDYTUJ w prawym górnym rogu.

Krok 3.

Po dokonaniu edycji kliknij ZAPISZ, aby zatwierdzić zmiany.