Logo c4ab677e7937ce2c3938ad34d8585908a337a0a3db121195fcae8142a9da87ce WSPARCIE TECHNICZNE MAGELLO

Wyjazdy

Tematy w obrębie kategorii

Dodawanie wyjazdu

W zakładce WYJAZDY możesz tworzyć nowy wyjazd z pełnym opisem oraz zdjęciami. Zwróć uwagę, że możesz także edytować swoje wpisy oraz dodawać zdjęcia, aby uczynić swoją ofertę bardziej atrakcyjną. Pamiętaj, że Twój wyjazd nie będzie widoczny dla klientów, dopóki go nie opublikujesz. Aby stworzyć nowy wyjazd, kliknij przycisk DODAJ w prawym górnym rogu.

Krok 1.

W miejscu NOWY WYJAZD znajduje się formularz, w którym możesz wpisać informacje dotyczące Twojej wycieczki. Wpisz nazwę swojego wyjazdu w polu NAZWA WYJAZDU.

Krok 2.

W polu KRÓTKI OPIS zamieść skrótowy opis dotyczący Twojego wyjazdu odnoszący się do opisu wyjazdu na Twojej stronie internetowej. Możesz tu wpisać przykładowo ogólny opis wyjazdu, charakterystykę miejsca pobytu, opis obiektu noclegowego oraz opis dodatkowych atrakcji w regionie.

Krok 3.

W polu MIEJSCE wpisz lokalizację, do której udają się uczestnicy wyjazdu.

Krok 4.

W polu  DATA POCZĄTKU wybierz datę, od której zaczyna się wyjazd, natomiast w polu DATA KOŃCA wybierz datę końca wyjazdu.

Krok 5.

W polu  LIMIT MIEJSC możesz określić maksymalną ilość miejsc dla uczestników wyjazdu. Aby to zrobić, zaznacz ISTNIEJE LIMIT MIEJSC, a następnie wpisz w polu liczbę uczestników.

Krok 6.

W polu  UKRYJ LICZBĘ MIEJSC możesz ukryć liczbę uczestników, którzy do tej pory zapisali się na wyjazd. Aby to zrobić, wystarczy, że zaznaczysz tę opcję. Dzięki temu na początkowym etapie promocji Twojej wycieczki Twoi klienci nie widzą, ile osób do tej pory zapisało się na Twój wyjazd. W każdej chwili w edycji wyjazdu możesz ponownie udostępnić informację dotyczącą liczby uczestników.

Krok 7.

W miejscu CENA BAZOWA możesz wpisać aktualną kwotę, którą Twoi klienci mają zapłacić za wyjazd.

Krok 8.

W miejscu STARA CENA możesz wpisać kwotę, która wcześniej obowiązywała. Podana tutaj wartość będzie wyświetlana w ofercie w postaci przekreślonej ceny.

Krok 9.

W miejscu ZDJĘCIE NA LIŚCIE WYJAZDÓW możesz wgrać zdjęcie, które będzie widoczne dla Ciebie oraz Twoich uczestników na liście wyjazdów w systemie użytkownika. Aby to zrobić, naciśnij okienko ,,Wybierz plik", a następnie wybierz na komputerze zdjęcie i kliknij przycisk Otwórz. Dostępny format zdjęcia, które możesz wgrać do listy wyjazdów, jest następujący: 335px na 225px.

Po prawej stronie znajdziesz przykładowy widok testowego wyjazdu w Alpy na liście wyjazdów. 

 

Krok 10.

W miejscu ZDJĘCIE W WIDOKU REZERWACJI możesz wgrać zdjęcie, które będzie znajdowało się w widoku rezerwacji. Aby to zrobić, naciśnij okienko ,,Wybierz plik", a następnie wybierz na komputerze zdjęcie i kliknij przycisk Otwórz. Dostępny format zdjęcia, które możesz wgrać do widoku rezerwacji, jest następujący: 1170px na 292px. Po prawo zobaczysz przykład tego, jak wygląda zdjęcie w widoku rezerwacji na podstawie stworzonego przez nas testowego wyjazdu.

Krok 11.

Aby zatwierdzić wprowadzone informacje, naciśnij przycisk UTWÓRZ WYJAZD po prawej stronie.

PAMIĘTAJ

Twój wyjazd nie będzie widoczny dla Twoich klientów, dopóki go nie opublikujesz. W przypadku nieopublikowanego wyjazdu na liście Twoich wyjazdów, po prawej stronie na liście zobaczysz status SZKIC.

Aby opublikować swój wyjazd, możesz nacisnąć przycik PUBLIKUJ u góry strony w widoku swojego wyjazdu. Zanim to zrobisz, upewnij się, że w opisie wyjazdu zamieściłeś wszystkie niezbędne zdjęcia oraz informacje dotyczące wyjazdu.


Szczegółowe ustawienia wyjazdu

Po utworzeniu wyjazdu zostaniesz przeniesiony do szczegółów wyjazdu. Tutaj możesz uzupełnić opis swojego wydarzenia, przejrzeć aktualne rezerwacje i statystyki, a także wygenerować dokumenty. 

PUBLIKOWANIE WYJAZDU
Zwróć uwagę, że właśnie w tym miejscu możesz opublikować swój wyjazd. Aby to zrobić, kliknij przycisk PUBLIKUJ, który znajdziesz u góry strony.


LINK DO TWOJEGO WYJAZDU
W opisie swojego wyjazdu znajdziesz link do wyjazdu, który możesz zamieścić w wybranym przez siebie miejscu w Internecie, aby potencjalni klienci mogli przejść bezpośrednio do Twojej propozycji wyjazdu. Aby móc to zrobić, zaznacz i skopiuj adres, który znajdziesz w miejscu LINK DO TWOJEGO WYJAZDU.


 


Statystyki

W widoku wyjazdu w części START znajdziesz statystyki dotyczące Twojego wyjazdu.

 

 

 

 

 

 

 

OSTATNIE PŁATNOŚCI
W tym miejscu znajdziesz informacje o płatnościach, które zostały dokonane w ciągu ostatnich 7 oraz 30 dni.

OSTATNIE REZERWACJE
W tym miejscu znajdziesz informacje na temat rezerwacji, które zostały zrobione ciągu ostatnich 7 oraz 30 dni.

STATUS
Tutaj znajdziesz informacje dotyczące ilości uczestników wyjazdu. 

OGÓLNE STATYSTYKI
W tym miejscu znajdują się ogólne statystyki dotyczące wyjazdu.

OSTATNIE AKTYWNOŚCI
W tym miejscu możesz znaleźć informacje dotyczące dokonanych rezerwacji oraz wykonanych płatności.


Listy rezerwacji

W tym miejscu możesz przeglądać aktualne oraz przeszłe rezerwacje wraz z ich statusami. Możesz także edytować zapisy oraz zapisywać swoje wyniki wyszukiwania, aby móc potem łatwiej dany wynik odszukać. Aby zapoznać się ze szczegółami danej rezerwacji, kliknij POKAŻ po prawej stronie wpisu.

EDYTOWANIE LISTY
Krok 1.
Po wejściu w wybraną rezerwację, w miejscu SZCZEGÓŁY REZERWACJI kliknij EDYTUJ po prawej stronie.

Krok 2.
Po zakończeniu edycji, kliknij ZAPISZ u dołu strony.

Zwróć uwagę, że po tym jak dokonasz edycji wybranej rezerwacji, jej właściciel może otrzymać e-maila z informacją o dokonanych przez Ciebie zmianach. W tym celu przed zapisaniem zmian zaznacz opcję WYŚLIJ EMAILOWE POWIADOMIENIE O ZMIANIE REZERWACJI w części PODSUMOWANIE.

USUWANIE UCZESTNIKÓW Z REZERWACJI GRUPOWEJ

Możesz usunąć poszczególnych uczestników z rezerwacji, w której jest więcej niż jedna osoba. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:

Krok 1.
Przejdź do zakładki REZERWACJE w głównym menu, lub w menu konkretnego wyjazdu.

Krok 2.
Wejdź w rezerwację grupową.

Krok 3.
Kliknij czerwony przycisk USUŃ UCZESTNIKA po prawo w polu wybranego uczestnika, którego chcesz usunąć.

Krok 4.
Potwierdź wykonanie kroku przyciskiem OK.

EKSPORTOWANIE LISTY REZERWACJI DO PLIKU CSV LUB XLS

Możesz wyeksportować listy rezerwacji do pliku XLS lub CSV według zestawu danych, który wcześniej określiłeś w zakładce EKSPORTY, która znajduje się w górnej części głównego menu. Informacje o eksportach znajdziesz tutaj. Wynik eksportu będzie listą uczestników która odpowiada kryteriom wyszukiwania - słowem, jeśli w rezerwacji grupowej tylko jedna osoba odpowiada tym kryteriom to w pobranym pliku będą informacje tylko o tej osobie.


Krok 1.
W widoku listy rezerwacji, nad listą, kliknij słowo DOMYŚLNE przy EKSPORTUJ LISTĘ REZERWACJI UŻYWAJĄC, aby wybrać zestaw danych, według którego dane zostaną wyselekcjonowane. Jeśli nie wybierzesz żadnej pozycji wyeksportowany zostanie domyślny zestaw danych.

Krok 2.
Po prawej stronie kliknij przycisk XLS lub CSV w zależności do tego, który rodzaj pliku chcesz wybrać.

Krok 3.
U góry strony pojawi się informacja o zleceniu wygenerowania eksportu. Wkrótce Twój eksport pojawi się w zakładce WYGENEROWANE DOKUMENTY. Aby pobrać plik, przejdź do zakładki WYGENEROWANE DOKUMENTY w głównym menu.

 

Krok 4.
Na liście wygenerowanych dokumentów odnajdź plik, który Cię interesuje, a następnie kliknij go i zapisz na dysku komputera.

 

ANULOWANIE REZERWACJI

Krok 1.
W widoku listy rezerwacji wejdź w wybraną rezerwację.

Krok 2.
Na dole strony naciśnij przycisk ANULUJ REZERWACJĘ.

Krok 3.
Potwierdz anulowanie przyciskiem OK w okienku, które się pojawi.

DODAWANIE NOTATKI DO REZERWACJI

Możesz do każdej rezerwacji dodać notatkę. Dzięki niej zarówno Ty, jak i inni administratorzy będziecie widzieć dodatkowe istotne informacje dotyczące tej rezerwacji. Aby stworzyć notatkę, wykonaj następujące kroki.
Krok 1.
Przejdź do zakładki REZERWACJE w głównym menu, lub w menu konkretnego wyjazdu.

Krok 2.
Kliknij wybraną rezerwację.

Krok 3.
Przejdź do edycji klikając EDYTUJ po prawo.

Krok 4.
W polu NOTATKI dodaj odpowiednią informację.

Krok 5.
Po dokonaniu edycji kliknij ZAPISZ w prawym dolnym rogu.


Wyniki wyszukiwania

ZAPISYWANIE WYNIKÓW WYSZUKIWANIA
Możesz zapisywać swoje wyniki wyszukiwania, dzięki czemu potem uzyskasz szybszy dostęp do nich w ZAPISANE WYSZUKIWANIA oraz będziesz mógł skorzystać z możliwości szybkiego generowania dokumentów w zakładce WYGENERUJ DOKUMENTY. Więcej informacji na temat generowania dokumentów znajdziesz tutaj.

Krok 1.

Na liście rezerwacji w polu wyszukiwania wyszukaj potrzebne informacje.

Krok 2.

Po znalezieniu danych, kliknij po prawej stronie ZAPISZ WYNIK WYSZUKIWANIA.

Krok 3.

W okienku NAZWA wpisz nazwę dla swojego wyniku.

Krok 4.

Potwierdź wprowadzoną nazwę klikając ZAPISZ po prawej stronie.

Zapisany w ten sposób wynik znajdziesz wyżej w części ZAPISANE WYSZUKIWANIA.

 

ZAAWANSOWANE WYSZUKIWANIE

Możesz skorzystać z zaawansowanej wyszukiwarki, dzięki której szybko odnajdziesz użytkowników, którzy skorzystali z wybranego transportu, zakwaterowania oraz opcji dodatkowej.

Krok 1.

Pod oknem wyszukiwania kliknij ZAAWANSOWANE WYSZUKIWANIE.

Krok 2.

Na liście opcji zaznacz opcje, po których zamierzasz wyszukać rezerwacje.

Krok 3.

Kliknij SZUKAJ obok okna wyszukiwania.

Krok 4.

Aby ponownie wyszukać w ten sposób wpisy, możesz kolejny raz zaznaczyć opcje, po których chcesz znaleźć rezerwacje, lub kliknąć WYSZYŚĆ FILTRY, a następnie ponownie zaznaczyć wymagane opcje i powtórnie kliknąć SZUKAJ.

 

 


Duplikowanie wyjazdów

Duplikowanie wyjazdów pozwoli Ci dodać identyczny wyjazd bez potrzeby ponownego wprowadzania tych samych danych. Dzięki temu możesz zaoszczędzić czas.

Krok 1.

W widoku wyjazdu kliknij USTAWIENIA po prawej stronie

Krok 2.

Na liście, która się rozwinie, kliknij DUPLIKUJ.


Opcje dodatkowe

W tym miejscu możesz przeglądać , edytować oraz dodać do swojego wyjazdu dodatkowe atrakcje tj. wycieczki, imprezy, kursy lub dodatkowe ubezpieczenia. Możesz również skategoryzować wszystkie opcje, aby korzystanie z nich było łatwiejsze.

DODAWANIE KATEGORII OPCJI DODATKOWYCH

Stworzenie kategorii opcji pozwoli Ci uporządkować opcje poprzez przypisanie ich do określonych kategorii. Przykładowo, możesz stworzyć kategorię ,,Imprezy", do której następnie dodasz wszystkie opcjonalne imprezy, z których uczestnicy wyjazdu mogą skorzystać za dodatkową opłatą. Tworzenie kategorii nie jest wymagane.

Krok. 1

Kliknij DODAJ KATEGORIĘ po prawej stronie.

Krok 2.

W polu NAZWA KATEGORII wpisz nazwę dla tworzonej kategorii

Krok 3.

Aby zakończyć dodawanie, kliknij DODAJ po prawej stronie.

 

EDYTOWANIE KATEGORII

Możesz w każdej chwili edytować kategorie opcji.

Krok 1.

W widoku opcji dodatkowych kliknij AKCJE po prawej stronie na liście przy kategorii, którą chcesz edytować.

Krok 2.

W menu wybierz EDYTUJ.

Krok 3.

Po dokonaniu edycji kliknij ZAPISZ u dołu strony

 

DODAWANIE OPCJI DODATKOWYCH

Dodanie opcji dodatkowych do Twojego wyjazdu pozwoli zwiększyć atrakcyjność wyjazdu w oczach wielu uczestników. Możesz tutaj zamieścić przykładowo informacje o fakultatywnych wycieczkach, kursach różnego rodzaju, ubezpieczeniach, imprezach tematycznych oraz innych atrakcjach, które uznasz za interesujące dla uczestników. Oprócz wprowadzenia opisu dodatkowej atrakcji, możesz również określić, czy opcja będzie dostępna wyłącznie podczas robienia rezerwacji, czy także później.

Krok 1.

Kliknij DODAJ po prawej stronie.

Krok 2.

W polu KATEGORIA wybierz kategorię, jeżeli ją utworzyłeś, do której przyporządkujesz tworzoną opcję.

Krok 3.

W polu NAZWA OPCJI DODATKOWEJ wpisz nazwę dla dodawanej opcji.

Krok 4.

W polu OPIS dodaj opis tworzonej opcji dodatkowej. Możesz tutaj dokładnie opisać szczegóły oraz warunki korzystania z atrakcji.

Krok 5.

W polu CENA wpisz cenę dla opcji dodatkowej.

Krok 6.

W polu ZDJĘCIE dodaj fotografię dla swojej atrakcji.

Krok 7.

W miejscu ISTNIEJE LIMIT MIEJSC możesz określić limit miejsc dla swojej opcji. Aby to zrobić, zaznacz tę opcję, a następnie w polu LIMIT MIEJSC wpisz liczbę dostępnych miejsc

Krok 8.

W miejscu UKRYJ LICZBĘ MIEJSC możesz zdecydować, czy potencjalni uczestnicy będą widzieli w opisie wyjazdu liczbę miejsc dla tej opcji. Aby ukryć te dane na stronie wyjazdu, zaznacz opcję UKRYJ LICZBĘ MIEJSC.

Krok 9.

W miejscu ISTNIEJE MAKSYMALNA DATA ZAPISU możesz określić maksymalną datę, do której uczestnicy mogą dokonywać zapisu na tę opcję. Aby określić datę, zaznacz opcję ISTNIEJE MAKSYMALNA DATA ZAPISU, a następnie w polu DATA KOŃCOWA wpisz datę końcową.

Krok 10.

Zaznacz pole DOSTĘPNA JEDYNIE PODCZAS TWORZENIA REZERWACJI jeżeli chcesz, aby przyszły uczestnik mógł wybrać tę opcję tylko podczas robienia rezerwacji, bez możliwości "dobrania" tej opcji po dokonaniu rezerwacji. Tylko administrator systemu ma możliwość późniejszego dodania tej opcji do wyjazdu.

Krok 11.

Aby zakończyć dodawanie opcji, kliknij DODAJ u dołu strony.

 

EDYTOWANIE OPCJI DODATKOWYCH

Możesz w każdej chwili edytować opcję dodatkową.

Krok 1.

Kliknij AKCJE po prawej stronie na liście przy opcji, którą chcesz edytować.

Krok 2.

W menu wybierz EDYTUJ.

Krok 3.

Po dokonaniu edycji kliknij ZAPISZ u dołu strony.

 

USUWANIE OPCJI DODATKOWYCH

W każdym momencie możesz usunąć wprowadzoną opcję dodatkową.

Krok 1.

Kliknij AKCJE po prawej stronie przy opcji, którą zamierzasz usunąć.

Krok 2.

W menu wybierz USUŃ.

Krok 3.

Potwierdź chęć usunięcia wpisu naciskając OK w okienku, które się pojawi.

Pamiętaj, że usunięta opcja pozostanie nadal widoczna u uczestników którzy wybrali ją podczas dokonywania rezerwacji.


Transport

W tym miejscu możesz przeglądać, edytować oraz tworzyć opcje transportu, które będą dostępne do wyboru dla osób dokonujących rezerwacji. Możesz również skategoryzować wszystkie opcje, aby korzystanie z nich było łatwiejsze.

 

DODAWANIE KATEGORII TRANSPORTU

Stworzenie kategorii opcji pozwoli Ci uporządkować opcje poprzez przypisanie ich do określonych kategorii. Przykładowo, możesz stworzyć kategorię ,,Samoloty", do której następnie dodasz wszystkie opcjonalne środki transportu, z których uczestnicy wyjazdu mogą skorzystać. Tworzenie kategorii nie jest wymagane.

Krok 1.

Kliknij DODAJ KATEGORIĘ po prawej stronie.

Krok 2.

W polu NAZWA KATEGORII wpisz nazwę dla tworzonej kategorii

Krok 3.

Aby zakończyć dodawanie, kliknij DODAJ po prawej stronie.

 

EDYTOWANIE KATEGORII

W każdej chwili masz możliwość edytowania kategorii transportu.

Krok 1.

Kliknij przycisk AKCJE po prawej stronie na liście przy kategorii, którą chcesz edytować.

Krok 2.

W menu kliknij EDYTUJ.

Krok 3.

Po dokonaniu edycji kliknij ZAPISZ u dołu strony.

 

DODAWANIE TRANSPORTU

Dodanie odpowiednich opcji transportu pozwoli Ci lepiej dopasować transport do ilości oraz potrzeb uczestników wyjazdu. W zależności od dostępnych form przejazdu, możesz zarówno określić środek transportu, jak i określić limit dostępnych miejsc.

Krok 1.

Kliknij DODAJ po prawej stronie.

Krok 2.

W polu KATEGORIA wybierz kategorię, jeżeli ją utworzyłeś, do której przyporządkujesz tworzoną opcję.

Krok 3.

W polu NAZWA OPCJI TRANSPORTU wpisz nazwę dla dodawanej opcji.

Krok 4.

W polu OPIS dodaj opis tworzonej opcji dodatkowej. Możesz tutaj dokładnie opisać szczegóły oraz warunki korzystania z atrakcji.

Krok 5.

W polu CENA wpisz cenę dla opcji dodatkowej.

Krok 6.

W polu ZDJĘCIE dodaj fotografię dla swojej atrakcji.

Krok 7.

W miejscu ISTNIEJE LIMIT MIEJSC możesz określić limit miejsc dla tego transportu. Aby to zrobić, zaznacz tę opcję, a następnie w polu LIMIT MIEJSC wpisz liczbę dostępnych miejsc

Krok 8.

W miejscu UKRYJ LICZBĘ MIEJSC możesz zdecydować, czy potencjalni uczestnicy będą widzieli w opisie wyjazdu liczbę miejsc dla tej opcji. Aby ukryć te dane na stronie wyjazdu, zaznacz opcję UKRYJ LICZBĘ MIEJSC.

Krok 9.

Aby zakończyć dodawanie opcji, kliknij DODAJ u dołu strony.

 

 

EDYTOWANIE OPCJI TRANSPORTU

Możesz w każdej chwili edytować opcję transportu.

Krok 1.

Kliknij AKCJE po prawej stronie na liście przy transporcie, który chcesz edytować.

Krok 2.

W menu wybierz EDYTUJ.

Krok 3.

Po dokonaniu edycji kliknij ZAPISZ u dołu strony.

 

USUWANIE OPCJI TRANSPORTU

W każdym momencie możesz usunąć wprowadzoną opcję dodatkową.

Krok 1.

Kliknij AKCJE po prawej stronie przy opcji, którą zamierzasz usunąć.

Krok 2.

W menu wybierz USUŃ.

Krok 3.

Potwierdź chęć usunięcia wpisu naciskając OK w okienku, które się pojawi.


Zakwaterowanie

W tym miejscu możesz przeglądać, edytować oraz tworzyć opcje zakwaterowania, które będą dostępne do wyboru dla osób dokonujących rezerwacji. Możesz również skategoryzować wszystkie opcje, aby korzystanie z nich było łatwiejsze.

 

DODAWANIE KATEGORII ZAKWATEROWANIA

Stworzenie kategorii opcji pozwoli Ci uporządkować opcje poprzez przypisanie ich do określonych kategorii. Przykładowo, możesz stworzyć kategorię ,,Hotele", do której następnie dodasz wszystkie opcjonalne miejsca zakwaterowania, z których uczestnicy wyjazdu mogą skorzystać. Tworzenie kategorii nie jest wymagane.

Krok. 1

Kliknij DODAJ KATEGORIĘ po prawej stronie.

Krok 2.

W polu NAZWA KATEGORII wpisz nazwę dla tworzonej kategorii

Krok 3.

Aby zakończyć dodawanie, kliknij DODAJ po prawej stronie.

 

EDYTOWANIE KATEGORII

W każdej chwili masz możliwość edytowania kategorii zakwaterowania.

Krok 1.

Kliknij przycisk AKCJE po prawej stronie na liście przy kategorii, którą chcesz edytować.

Krok 2.

W menu kliknij EDYTUJ.

Krok 3.

Po dokonaniu edycji kliknij ZAPISZ u dołu strony.

 

DODAWANIE ZAKWATEROWANIA

Dodanie zakwaterowania pozwoli Ci dostosować rodzaj i miejsce pobytu do potrzeb uczestników wyjazdu. Możesz zaoferować ciekawe miejsca kwaterunku oraz określić przy tym limit dostępnych miejsc.

Krok 1.

Kliknij DODAJ po prawej stronie.

Krok 2.

W polu KATEGORIA wybierz kategorię, jeżeli ją utworzyłeś, do której przyporządkujesz tworzoną opcję.

Krok 3.

W polu NAZWA OPCJI ZAKWATEROWANIA wpisz nazwę dla dodawanej opcji.

Krok 4.

W polu OPIS dodaj opis proponowanego zakwaterowania. Możesz tutaj dokładnie opisać szczegóły oraz warunki korzystania z tej formy kwaterunku.

Krok 5.

W polu CENA wpisz cenę dla opcji zakwaterowania.

Krok 6.

W polu ZDJĘCIE dodaj zdjęcie zakwaterowania.

Krok 7.

W miejscu ISTNIEJE LIMIT MIEJSC możesz określić limit miejsc dla tego zakwaterowania. Aby to zrobić, zaznacz tę opcję, a następnie w polu LIMIT MIEJSC wpisz liczbę dostępnych miejsc

Krok 8.

W miejscu UKRYJ LICZBĘ MIEJSC możesz zdecydować, czy potencjalni uczestnicy będą widzieli w opisie wyjazdu liczbę miejsc dla tej opcji. Aby ukryć te dane na stronie wyjazdu, zaznacz opcję UKRYJ LICZBĘ MIEJSC.

Krok 9.

Aby zakończyć dodawanie opcji, kliknij DODAJ u dołu strony.

 

EDYTOWANIE OPCJI ZAKWATEROWANIA

Możesz w każdej chwili edytować opcję zakwaterowania.

Krok 1.

Kliknij AKCJE po prawej stronie na liście przy zakwaterowaniu, które chcesz edytować.

Krok 2.

W menu wybierz EDYTUJ.

Krok 3.

Po dokonaniu edycji kliknij ZAPISZ u dołu strony.

 

USUWANIE OPCJI ZAKWATEROWANIA

W każdym momencie możesz usunąć wprowadzoną opcję zakwaterowania.

Krok 1.

Kliknij AKCJE po prawej stronie przy opcji, którą zamierzasz usunąć.

Krok 2.

W menu wybierz USUŃ.

Krok 3.

Potwierdź chęć usunięcia wpisu naciskając OK w okienku, które się pojawi.


Pojazdy

W tym miejscu możesz dodawać, edytować oraz usuwać pojazdy. Również masz możliwość przypisywania uczestników do określonych pojazdów. Możesz także skategoryzować wszystkie opcje, aby korzystanie z nich było łatwiejsze. Aby przejść do pojazdów, w widoku wyjazdu, w menu po prawej stronie kliknij USTAWIENIA, a następnie wejdź w POJAZDY.

 

DODAWANIE KATEGORII POJAZDU

Stworzenie kategorii pojazdu pozwoli Ci uporządkować pojazdy poprzez przypisanie ich do określonych kategorii. Przykładowo, możesz stworzyć kategorię ,,Autokary", do której następnie dodasz wszystkie nazwy autokarów, z których uczestnicy wyjazdu mogą skorzystać. Tworzenie kategorii nie jest wymagane.

Krok. 1

Kliknij DODAJ KATEGORIĘ po prawej stronie.

Krok 2.

W polu NAZWA KATEGORII wpisz nazwę dla tworzonej kategorii

Krok 3.

Aby zakończyć dodawanie, kliknij DODAJ po prawej stronie.

 

EDYTOWANIE KATEGORII POJAZDU

W każdej chwili masz możliwość edytowania kategorii pojazdu.

Krok 1.

W widoku pojazdów kliknij przycisk AKCJE po prawej stronie na liście przy kategorii, którą chcesz edytować.

Krok 2.

W menu kliknij EDYTUJ.

Krok 3.

Po dokonaniu edycji kliknij ZAPISZ u dołu strony.

 

DODAWANIE POJAZDU

Aby zarządzanie transportem było dla Ciebie bardziej przyjazne i praktyczne, masz możliwość dodawania również pojazdów.  Dodanie pojazdu pozwoli Ci stworzyć i dobrać właściwy środek transportu, z którego będą mogli skorzystać uczestnicy.

Krok 1.

Kliknij DODAJ po prawej stronie.

Krok 2.

W polu KATEGORIA wybierz kategorię, jeżeli ją utworzyłeś, do której przyporządkujesz tworzoną opcję.

Krok 3.

W polu NAZWA wpisz nazwę dla dodawanego pojazdu.

Krok 4.

W miejscu LIMIT MIEJSC możesz określić limit miejsc dla tego pojazdu. Aby to zrobić, wpisz liczbę dostępnych miejsc.

Krok 5.

W polu OPIS POJAZDU dodaj opis proponowanego pojazdu. Możesz tutaj też dokładnie opisać szczegóły oraz warunki korzystania z tej formy transportu.

Krok 6.

Aby zakończyć dodawanie pojazdu, kliknij DODAJ u dołu strony.

 

EDYTOWANIE POJAZDU

Możesz w każdej chwili edytować wpis dotyczący pojazdu.

Krok 1.

Kliknij AKCJE po prawej stronie na liście przy zakwaterowaniu, które chcesz edytować.

Krok 2.

W menu wybierz EDYTUJ.

Krok 3.

Po dokonaniu edycji kliknij ZAPISZ u dołu strony.

 

USUWANIE POJAZDU

W każdym momencie możesz usunąć dodany pojazd.

Krok 1.

Kliknij AKCJE po prawej stronie przy pojeździe, który zamierzasz usunąć.

Krok 2.

W menu wybierz USUŃ.

Krok 3.

Potwierdź chęć usunięcia wpisu naciskając OK w okienku, które się pojawi.

 

PRZYPISYWANIE UCZESTNIKÓW DO POJAZDU

Gdy już stworzyłeś opcje transportu oraz pojazdy, możesz przypisać do nich uczestników wyjazdu. Pozwoli Ci to mieć pełną kontrolę nad przewozem uczestników do miejsca docelowego.

Krok 1.

W widoku pojazdów kliknij PRZYPISZ po prawej stronie.

Krok 2.

Przeciągnij uczestników, których chcesz przypisać, z pola NIEPRZYPISANI do wybranego pojazdu w polu PRZYPISANI. Zwróć uwagę, że nie musisz niczego zapisywać, ponieważ w tym miejscu zmiany są zapisywane automatycznie. Po powrocie do listy pojazdów, przy każdym pojeździe, do którego przypisałeś uczestników, znajdziesz informację w tabeli pod pozycją LIMIT MIEJSC w następującym schemacie: liczba uczestników / limit miejsc (jeżeli określiłeś limit miejsc dla tego pojazdu).


Miejsca zakwaterowania

W tym miejscu możesz dodawać, edytować oraz usuwać obiekty noclegowe. Również masz możliwość przypisywania uczestników do określonych miejsc. Możesz także skategoryzować wszystkie opcje, aby korzystanie z nich było łatwiejsze. Aby przejść do miejsc zakwaterowania, w widoku wyjazdu, w menu po prawej stronie kliknij USTAWIENIA, a następnie wejdź w MIEJSCA ZAKWATEROWANIA.

 

DODAWANIE KATEGORII ZAKWATEROWANIA

Stworzenie kategorii, do których później przypiszesz miejsca, pozwoli Ci odpowiednio posegregować informacje, dzięki czemu dane staną się jeszcze bardziej przejrzyste. Możesz przykładowo stworzyć kategorię ,,Hotele", do której następnie dodasz wszystkie konkretne obiekty hotelowe, z których uczestnicy wyjazdu będą mogli skorzystać podczas wyjazdu. Tworzenie kategorii nie jest wymagane.

Krok. 1

W widoku miejsc zakwaterowania kliknij DODAJ KATEGORIĘ po prawej stronie.

Krok 2.

W polu NAZWA KATEGORII wpisz nazwę dla tworzonej kategorii

Krok 3.

Aby zakończyć dodawanie, kliknij DODAJ po prawej stronie.

 

EDYTOWANIE KATEGORII MIEJSC ZAKWATEROWANIA

W każdej chwili masz możliwość edytowania kategorii dla miejsc zakwaterowania.

Krok 1.

W widoku miejsc zakwaterowania kliknij przycisk AKCJE po prawej stronie na liście przy kategorii, którą chcesz edytować.

Krok 2.

W menu kliknij EDYTUJ.

Krok 3.

Po dokonaniu edycji kliknij ZAPISZ u dołu strony.

 

DODAWANIE MIEJSCA ZAKWATEROWANIA

Aby zarządzanie zakwaterowaniem było dla Ciebie bardziej przyjazne i praktyczne, masz możliwość tworzenia w systemie również konkretnych miejsc zakwaterowania.  Dodanie odpowiednich miejsc zakwaterowania pozwoli Ci dopasować do oferty obiekty dostosowane do możliwości oraz potrzeb uczestników.

Krok 1.

W widoku miejsc zakwaterowania kliknij DODAJ po prawej stronie.

Krok 2.

W polu KATEGORIA wybierz kategorię, jeżeli ją utworzyłeś, do której przyporządkujesz tworzoną opcję.

Krok 3.

W polu NAZWA wpisz nazwę dla dodawanego obiektu.

Krok 4.

W miejscu LIMIT MIEJSC możesz określić limit miejsc dla tworzonego miejsca zakwaterowania. Aby to zrobić, wpisz liczbę dostępnych miejsc.

Krok 5.

W polu OPIS MIEJSCA ZAKWATEROWANIA dodaj opis. Możesz tutaj też dokładnie opisać szczegóły oraz warunki korzystania z tego obiektu.

Krok 6.

Aby zakończyć dodawanie miejsca zakwaterowania, kliknij DODAJ u dołu strony.

 

EDYTOWANIE MIEJSCA ZAKWATEROWANIA

Możesz w każdej chwili edytować miejsce zakwaterowania.

Krok 1.

W widoku miejsc zakwaterowania kliknij AKCJE po prawej stronie na liście przy miejscu, które chcesz edytować.

Krok 2.

W menu wybierz EDYTUJ.

Krok 3.

Po dokonaniu edycji kliknij ZAPISZ u dołu strony.

 

USUWANIE MIEJSCA ZAKWATEROWANIA

W każdym momencie możesz usunąć dodane miejsce zakwaterowania.

Krok 1.

W widoku miejsc zakwaterowania kliknij AKCJE po prawej stronie przy miejscu, które zamierzasz usunąć.

Krok 2.

W menu wybierz USUŃ.

Krok 3.

Potwierdź chęć usunięcia wpisu naciskając OK w okienku, które się pojawi.

 

PRZYPISYWANIE UCZESTNIKÓW DO MIEJSCA ZAKWATEROWANIA

Gdy już stworzyłeś miejsca zakwaterowania, możesz przypisać do nich uczestników wyjazdu. Pozwoli Ci to mieć pełną kontrolę nad tym, gdzie uczestnicy zostaną zakwaterowani.

Krok 1.

W widoku miejsc zakwaterowania kliknij PRZYPISZ po prawej stronie.

Krok 2.

Przeciągnij uczestników, których chcesz przypisać, z pola NIEPRZYPISANI do wybranego miejsca w polu PRZYPISANI. Zwróć uwagę, że nie musisz niczego zapisywać, ponieważ w tym miejscu zmiany są zapisywane automatycznie. Po powrocie do listy miejsc zakwaterowania, przy każdym miejscu, do którego przypisałeś uczestników, znajdziesz informację w tabeli pod pozycją LIMIT MIEJSC w następującym schemacie: liczba uczestników / limit miejsc (jeżeli określiłeś limit miejsc dla tego pojazdu).


Wygeneruj dokumenty

W tym miejscu możesz wygenerować potrzebne dokumenty, które wcześniej przygotowałeś zapisując wyniki w zakładce REZERWACJE oraz w WZORY DOKUMENTÓW. Wszystkie wygenerowane tutaj dokumenty znajdziesz również w zakładce WYGENEROWANE DOKUMENTY, którą możesz znaleźć w głównym menu.

Aby dowiedzieć się jak przygotować najpierw wzór dokumentu, kliknij tutaj.

Aby dowiedzieć się jak zapisać wynik wyszukiwania, kliknij tutaj.

 

GENEROWANIE DOKUMENTU

Krok 1.

Kliknij w okienko WZÓR DOKUMENTU i wybierz z listy wzór dokumentu, który chcesz wygenerować.

Krok 2.

Kliknij w okienko ZAPISANY WYNIK i na liście wyników wskaż zapisany wynik, z którego chcesz skorzystać.

Krok 3.

Aby wygenerować plik, naciśnij ŻĄDAJ WYGENEROWANIA po prawo.


Kwestie prawne

W tym miejscu masz możliwość zamieszczenia istotnych kwestii prawnych, które dotyczą Twojego wyjazdu. Możesz tutaj zamieścić przykładowo warunki anulowania wyjazdu lub regulamin korzystania z dodatkowych atrakcji podczas wyjazdu. Korzystanie z tej funkcji pozwoli Ci upewnić się, że Twoi uczestnicy znają zasady wyjazdu, a organizacja wyjazdu odbywa się zgodnie z Twoimi założeniami.

Krok 1. DODATKOWE INFORMACJE

Wprowadzone tutaj informacje ukażą się uczestnikom przed dokonaniem rezerwacji.

Krok 2. WARUNKI UDZIAŁU W WYJEŹDZIE

Tutaj znajduje się miejsce na warunki udziału w wyjeździe. Dane, które tutaj wprowadzisz, muszą zostać zaakceptowane przez potencjalnego uczestnika, aby mógł dokonać rezerwacji na wyjazd.

Krok 3. WZÓR UMOWY WYSŁANEJ PO DOKONANIU REZERWACJI

W tym miejscu znajduje się wzór umowy, która zostanie wysłana klientowi po dokonaniu rezerwacji. Zwróć uwagę, że w opcjach znajduje się ikonka trybika [IKONKA]. Klikając ją, możesz wybrać pole, która zostanie automatycznie wstawione do szablonu.

Krok 4. ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY

W tym miejscu możesz załączyć nieograniczoną ilość załączników, które zostaną wysłane razem z umową po dokonaniu rezerwacji. Aby to zrobić, w miejscu ZAŁĄCZNIK kliknij Wybierz plik, następnie wybierz plik i kliknij Otwórz.

Krok. 5

W polu TYTUŁ poniżej wpisz nazwę dla swojego załącznika, a następnie kliknij DODAJ, aby dodać ten załącznik.

Krok 6.

Gdy już wypełniłeś wszystkie niezbędne pola na stronie, kliknij ZAKTUALIZUJ WYJAZD, aby zapisać wprowadzone dane.

 

 


Plan płatności

Dzięki tej funkcjonalności możesz stworzyć dokładny plan płatności dla wyjazdu z rozłożeniem płatności na poszczególne etapy, w których klienci będą zobowiązani wpłacić określone kwoty. Masz możliwość określenia przedziałów czasowych, rodzaju wpłaty (procentowa lub kwotowa), oraz dokładnych wartości dla zaliczek i reszty kwoty. Pozwoli Ci to mieć pełną kontrolę nad przepływem wpłat, a także w elastyczny sposób podchodzić do płatności z punktu widzenia klientów.

DODAWANIE PLANU PŁATNOŚCI

Krok 1.

W widoku wyjazdu kliknij USTAWIENIA.

Krok 2.

W rozwiniętym menu kliknij PLAN PŁATNOŚCI.

 

TWORZENIE PRZEDZIAŁU CZASOWEGO

Pierwszym etapem tworzenia planu płatności jest dodanie przedziału czasowego, który ten plan ma obejmować. Możesz stworzyć kilka przedziałów czasowych, które następnie podzielisz na poszczególne etapy. Zwróć uwagę, że bez względu czy stworzysz jeden przedział, czy kilka, muszą one łącznie obejmować okres od dnia stworzenia planu do dnia wyjazdu. Przykładowo, jeżeli stworzyłeś plan w dniu 1 czerwca, a wyjazd rozpocznie się 12 lipca, łączny czas wszystkich stworzonych przedziałów czasowych musi obejmować przedział od 1 czerwca do 12 lipca.

Krok 3.

W miejscu PRZEDZIAŁY CZASOWE kliknij UTWÓRZ PRZEDZIAŁ CZASOWY, aby stworzyć okres czasu, który będzie obejmował plan. Zwróć uwagę, że możesz stworzyć kilka przedziałów czasowych.

Krok 4.

W miejscu PRZEDZIAŁY CZASOWE wybierz datę początkową oraz końcową dla przedziału, a następnie kliknij ZAPISZ.

 

TWORZENIE ZASAD

Możesz przydzielić do każdego przedziału zasady, dzięki którym uczestnicy będą wpłacać określone kwoty na poczet np. zaliczki i reszty płatności. 

Krok 5.

Po prawej stronie kliknij UTWÓRZ ZASADĘ, aby określić zasady dla wybranej płatności.

Krok 6.

W polu NAZWA wpisz nazwę dla tej zasady. Możesz przykładowo wpisać słowo ,,Zaliczka", jeżeli chcesz, aby klient wykonał właśnie taką płatność.

Krok 7.

W polu opisanym jako RODZAJ PŁATNOŚCI wybierz rodzaj kwoty, która powinna zostać wpłacona. Dla przykładu wybierz ,,Zaliczka" jeżeli dokonana płatność ma później zostać zakwalifikowana jako zaliczka.

Krok 8.

W polu opisanym jako KWOTA wpisz odpowiednią wartość, a następnie poniżej określ, czy powyższa wartość ma być procentem czy konkretną kwotą, którą uczestnik zapłaci.

Krok 9.

W tym miejscu możesz zdecydować, czy kwota powinna zostać wpłacona do konkretnego dnia przed wyjazdem lub do określonego dnia po dokonaniu rezerwacji. Aby to zrobić, w polu opisanym jako TERMIN wpisz odpowiednią cyfrę oznaczającą dzień, a następnie wybierz jedną z możliwości poniżej.

Krok 10.

W polu oznaczonym słowem KATEGORIA wybierz kategorię płatności.

Krok 11.

Aby ukończyć tworzenie etapu przedziału czasowego, w kolumnie AKCJE kliknij ZAPISZ po prawej stronie.

 


Blokowanie wyjazdu

Możesz zablokować wyjazd, aby jego uczestnicy nie mogli wprowadzać zmian w swojej rezerwacji. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:

Krok 1.

W zakładce WYJAZDY kliknij wybrany wyjazd.

Krok 2.

Kliknij zakładkę USTAWIENIA, która znajduje się po prawej stronie.

Krok 3.

W menu kliknij przycisk ZABLOKUJ.

 

ODBLOKOWANIE WYJAZDU
Możesz odblokować uprzednio zablokowany wyjazd, aby ponownie umożliwić uczestnikom wprowadzanie zmian w rezerwacji tego wyjazdu. W tym celu wykonaj poniższe kroki.

Krok 1.

W zakładce WYJAZDY kliknij wybrany wyjazd.

Krok 2.

Kliknij zakładkę USTAWIENIA, która znajduje się po prawej stronie.

Krok 3.

W menu kliknij przycisk ODBLOKUJ.


Utwórz rezerwację

Możesz ręcznie wprowadzić rezerwację do systemu. Aby to zrobić wykonując następujące kroki.

KLIENT JEST JUŻ W SYSTEMIE:

Jeżeli klient robił już wcześniej rezerwację, możesz najpierw wyszukać go po adresie email i do niego dodać uczestnika wraz ze wszystkimi opcjami.

Tworzymy rezerwację:

1. Wejdź w wyjazd, w którym chcesz utworzyć rezerwację, a następnie kliknij zakładkę USTAWIENIA po prawo.

2. Na rozwiniętej liście wybierz UTWÓRZ REZERWACJĘ.

3. W części WŁAŚCICIEL REZERWACJI wyszukaj i wybierz właściciela rezerwacji wpisując jego adres email w oknie SZUKAJ.

4. W części UCZESTNICY wprowadź dane osoby lub osób, które będą uczestniczyły w wyjeździe, po czym naciśnij ZAPISZ. Poniżej możesz dodać również kolejnego uczestnika klikając przycisk DODAJ UCZESTNIKA.

5. Poniżej wybierz odpowiednie OPCJE DODATKOWE, ZAKWATEROWANIE oraz TRANSPORT dla uczestnika.

6. W polu ZNIŻKA możesz wyszukać i przydzielić zniżkę, którą stworzyłeś dla tego wyjazdu.

7. Kliknij przycisk DALEJ, abyprzejść do strony potwierdzenia.

8. Naciśnij POTWIERDŹ, aby zatwierdzić rezerwację.

 

NOWY KLIENT:

Jeżeli chcesz wprowadzić rezerwację dla osoby, która jeszcze nie korzystała z Twoich wyjazdów, powinieneś najpierw wprowadzić do systemu nowego użytkownika, a potem stworzyć dla niego rezerwację.

Dodajemy użytkownika:

1. Przejdź do zakładki UŻYTKOWNICY w głównym menu po lewo.

2. Kliknij przycisk DODAJ po prawo, po czym wprowadź dane użytkownika.

3. Potwierdź wprowadzone dane naciskając przycisk DODAJ w prawym dolnym rogu.

 

Tworzymy rezerwację:

1. Wejdź w wyjazd, w którym chcesz utworzyć rezerwację, a następnie kliknij zakładkę USTAWIENIA po prawo.

2. Na rozwiniętej liście wybierz UTWÓRZ REZERWACJĘ.

3. W części WŁAŚCICIEL REZERWACJI wyszukaj i wybierz właściciela rezerwacji wpisując jego adres email w oknie SZUKAJ.

4. W części UCZESTNICY wprowadź dane osoby lub osób, które będą uczestniczyły w wyjeździe, po czym naciśnij ZAPISZ. Poniżej możesz dodać również kolejnego uczestnika klikając przycisk DODAJ UCZESTNIKA.

5. Poniżej wybierz odpowiednie OPCJE DODATKOWE, ZAKWATEROWANIE oraz TRANSPORT dla uczestnika.

6. W polu ZNIŻKA możesz wyszukać i przydzielić zniżkę, którą stworzyłeś dla tego wyjazdu.

7. Kliknij przycisk DALEJ, abyprzejść do strony potwierdzenia.

8. Naciśnij POTWIERDŹ, aby zatwierdzić rezerwację.