Logo c4ab677e7937ce2c3938ad34d8585908a337a0a3db121195fcae8142a9da87ce WSPARCIE TECHNICZNE MAGELLO

Płatności

Tematy w obrębie kategorii

Dodawanie płatności

W zakładce PŁATNOŚCI możesz m.in. dodać informacje o nowych płatnościach wykonanych przez uczestników Twoich wyjazdów. Zwróć uwagę, że możesz też wyszukać uczestnika w systemie dzięki zamieszczonej tam wyszukiwarce. Aby dodać nową płatność, kliknij zielony przycisk DODAJ.

Krok 1.

W miejscu REZERWACJA wpisz dane wybranego uczestnika wyjazdu lub nazwę wyjazdu, którego ma dotyczyć płatność. W momencie, gdy dany uczestnik jest wpisany na listę rezerwacji, po kliknięciu w te pole zostaną wyświetlone jego dane. Możesz dzięki temu wyszukać uczestnika.

Krok 2.

W miejscu KWOTA dodaj kwotę, którą wpłacił uczestnik wyjazdu.

Krok 3.

W miejscu DATA PŁATNOŚCI dodaj datę otrzymania płatności od uczestnika wyjazdu.

Krok 4.

W miejscu KANAŁ PŁATNOŚCI wybierz jeden z wcześniej zdefiniowanych przez Ciebie kanałów płatności, z którego skorzystał uczestnik. Możesz też wybrać kanał płatności, który jest nieaktywny. Taki kanał jest widoczny dla Ciebie, ale nie dla użytkowników.

Krok 5.

Aby zapisać wprowadzone informacje, wciśnij przycisk DODAJ, który znajduje się w prawym dolnym rogu


Importowanie płatności

W tym miejscu możesz importować plik CSV zawierający informacje o płatnościach z konta bankowego, dzięki czemu w przypadku większej ilości przelewów system może automatycznie przypisać przelewy z Twojego konta do konkretnych rezerwacji. Również jeżeli system nie rozpozna przelewu lub będzie miał wątpliwości dotyczące przypisania go do rezerwacji, otrzymasz stosowną informację przy liście przelewów oznaczoną określonym kolorem. Poniżej znajdziesz informacje o tym, jak krok po kroku wykonać powyższe czynności.

Krok 1.

Po prawej stronie nad listą płatności kliknij przycisk IMPORTUJ.

Krok 2.

W miejscu SZABLON IMPORTU rozwiń listę, a następnie wybierz bank, z którego pobrałeś wcześniej plik CSV.

Krok 3.

W miejscu PLIK kliknij przycisk Wybierz plik, następnie odnajdź i kliknij plik CSV, który chcesz wgrać. Gdy już to zrobisz, kliknij Otwórz.

Krok 4.

Kliknij zielony przycisk NASTĘPNY KROK, aby przejść do kolejnej strony.

Krok 5.

Przejrzyj informacje, które znajdują się na liście swoje importy płatności. Przy wyświetlanych przelewach możesz znaleźć informacje dotyczące statusu wpisu oznaczonych po lewo kółkami w następujących kolorach:

ŻÓŁTY - Nie udało się znaleźć rezerwacji dla tej transakcji.

CZERWONY - Wygląda jak transakcja nie związana z wyjazdami.

ZIELONY - Gotowe do importu

Możesz w tym miejscu również utworzyć plik, w którym będą zawarte informacje o nieprzetworzonych transakcjach. Aby to zrobić zaznacz pole przy UTWÓRZ PLIK Z NIEPRZETWORZONYMI TRANSAKCJAMI.

Krok 6.

Plik CSV - nieprzetworzone informacje

Aby pobrać plik CSV z informacjami o przelewach, które nie mogły zostać przetworzone przez system, kliknij UTWÓRZ PLIK Z NIEPRZETWORZONYMI TRANSAKCJAMI.

Aby wyrazić zgodę na przypisanie wskazanych przelewów do płatności w systemie, kliknij przycisk POTWIERDŹ.

Krok 7.

Ponowne importowanie płatności

Aby ponownie rozpocząć importowanie płatności, kliknij zielony przycisk ZACZNIJ JESZCZE RAZ.

Zakończenie importowania

Aby zakończyć importowanie płatności, kliknij czerwony przycisk ZAKOŃCZ.