Logo c4ab677e7937ce2c3938ad34d8585908a337a0a3db121195fcae8142a9da87ce WSPARCIE TECHNICZNE MAGELLO

Rezerwacje

Tematy w obrębie kategorii

Listy rezerwacji

W tym miejscu możesz przeglądać aktualne oraz przeszłe rezerwacje wraz z ich statusami. Możesz także edytować rezerwacje oraz zapisywać swoje wyniki wyszukiwania, aby móc potem łatwiej dany wynik odszukać lub też użyć tego wyniku do wygenerowania dokumentów. Aby zapoznać się ze szczegółami danej rezerwacji, kliknij POKAŻ po prawej stronie wpisu.

EDYTOWANIE REZERWACJI
Krok 1.
Po wejściu w wybraną rezerwację, w miejscu SZCZEGÓŁY REZERWACJI kliknij EDYTUJ po prawej stronie.

Krok 2.
Po zakończeniu edycji, kliknij ZAPISZ u dołu strony.

Zwróć uwagę, że po tym jak dokonasz edycji wybranej rezerwacji, jej właściciel może otrzymać e-maila z informacją o dokonanych przez Ciebie zmianach. W tym celu przed zapisaniem zmian zaznacz opcję WYŚLIJ EMAILOWE POWIADOMIENIE O ZMIANIE REZERWACJI w części PODSUMOWANIE.

EKSPORTOWANIE LISTY REZERWACJI DO PLIKU CSV LUB XLS

Możesz wyeksportować listy rezerwacji do pliku XLS lub CSV według zestawu danych, który wcześniej określiłeś w zakładce EKSPORTY, która znajduje się w górnej części głównego menu. Informacje o eksportach znajdziesz tutaj. Wynik eksportu będzie listą uczestników która odpowiada kryteriom wyszukiwania - słowem, jeśli w rezerwacji grupowej tylko jedna osoba odpowiada tym kryteriom to w pobranym pliku będą informacje tylko o tej osobie.


Krok 1.
W widoku listy rezerwacji, nad listą, kliknij słowo DOMYŚLNE przy EKSPORTUJ LISTĘ REZERWACJI UŻYWAJĄC, aby wybrać zestaw danych, według którego dane zostaną wyselekcjonowane. Jeśli nie wybierzesz żadnej pozycji wyeksportowany zostanie domyślny zestaw danych.

Krok 2.
Po prawej stronie kliknij przycisk XLS lub CSV w zależności do tego, który rodzaj pliku chcesz wybrać.

Krok 3.
U góry strony pojawi się informacja o zleceniu wygenerowania eksportu. Wkrótce Twój eksport pojawi się w zakładce WYGENEROWANE DOKUMENTY. Aby pobrać plik, przejdź do zakładki WYGENEROWANE DOKUMENTY w głównym menu.

 

Krok 4.
Na liście wygenerowanych dokumentów odnajdź plik, który Cię interesuje, a następnie kliknij go i zapisz na dysku komputera.

 

ANULOWANIE REZERWACJI

Krok 1.
W widoku listy rezerwacji wejdź w wybraną rezerwację.

Krok 2.
Na dole strony naciśnij przycisk ANULUJ REZERWACJĘ.

Krok 3.
Potwierdź anulowanie przyciskiem OK w okienku, które się pojawi.


Wyniki wyszukiwania

ZAPISYWANIE WYNIKÓW WYSZUKIWANIA
Możesz zapisywać swoje wyniki wyszukiwania, dzięki czemu potem uzyskasz szybszy dostęp do nich w ZAPISANE WYSZUKIWANIA oraz będziesz mógł skorzystać z możliwości szybkiego generowania dokumentów w zakładceWYGENERUJ DOKUMENTY. Więcej informacji na temat generowania dokumentów znajdziesz tutaj.

Krok 1.

Na liście rezerwacji w polu wyszukiwania wyszukaj potrzebne informacje.

Krok 2.

Po znalezieniu danych, kliknij po prawej stronie ZAPISZ WYNIK WYSZUKIWANIA.

Krok 3.

W okienku NAZWA wpisz nazwę dla swojego wyniku.

Krok 4.

Potwierdź wprowadzoną nazwę klikając ZAPISZ po prawej stronie.

Zapisany w ten sposób wynik znajdziesz wyżej w części ZAPISANE WYSZUKIWANIA.


Ponowne wysłanie umowy

Krok 1.
W widoku listy rezerwacji kliknij wybraną rezerwację.

Krok 2.
Kliknij przycisk WYŚLIJ PONOWNIE AKTUALNĄ UMOWĘ, który znajdziesz na dole strony.

 

 

Krok 3.
Potwierdź wysłanie umowy klikając przycisk OK w okienku, które się pojawi.


Notatki administratora

Możesz do każdej rezerwacji dodać notatkę. Dzięki niej zarówno Ty, jak i inni administratorzy będziecie widzieć dodatkowe istotne informacje dotyczące tej rezerwacji. Aby stworzyć notatkę, wykonaj następujące kroki.


Krok 1.
Przejdź do zakładki REZERWACJE w głównym menu, lub w menu konkretnego wyjazdu.

Krok 2.
Kliknij wybraną rezerwację.

Krok 3.
Przejdź do edycji klikając EDYTUJ po prawo.

Krok 4.
W polu NOTATKI dodaj odpowiednią informację.

Krok 5.
Po dokonaniu edycji kliknij ZAPISZ w prawym dolnym rogu.


Usuwanie uczestnika z rezerwacji grupowej

Możesz usunąć poszczególnych uczestników z rezerwacji, w której jest więcej jak jedna osoba. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:

Krok 1.
Przejdź do zakładki REZERWACJE w głównym menu, lub w menu konkretnego wyjazdu.

Krok 2.
Wejdź w rezerwację grupową.

Krok 3.
Kliknij czerwony przycisk USUŃ UCZESTNIKA po prawo w polu wybranego uczestnika, którego chcesz usunąć.

Krok 4.
Potwierdź wykonanie kroku przyciskiem OK.