Logo c4ab677e7937ce2c3938ad34d8585908a337a0a3db121195fcae8142a9da87ce WSPARCIE TECHNICZNE MAGELLO

Zniżki

Tematy w obrębie kategorii

Dodawanie zniżki

W zakładce ZNIŻKI w głównym menu możesz zarządzać zniżkami, które potem zastosujesz w swoich wyjazdach. Możesz tutaj dodawać, edytować oraz wyszukiwać zniżki, a także określać limit czasowy i limit użycia dla upóstów.

Krok 1.

W widoku zniżek kliknij DODAJ w prawym górnym rogu.

Krok 2.

W polu NAZWA wpisz nazwę dla swojej zniżki.

Krok 3.

W polu KOD wpisz swój własny kod, z którego skorzystają uczestnicy, lub naciśnij GENERUJ LOSOWY KOD, aby system automatycznie wygenerował kod dla tej zniżki

Krok 4.

W polu RODZAJ wybierz rodzaj zniżki, którą chcesz zastosować. Zniżka może mieć format stałej kwoty, procenta kwoty bazowej oraz procenta kwoty całkowitej. Zniżka jest zawsze przydzielona do rezerwacji, nie do uczestnika.

Krok 5.

W polu WYSOKOŚĆ ZNIŻKI wpisz odpowiednią wartość upustu - w zależności od tego, czy wybrałeś zniżkę kwotową, czy procentową.

Krok 6.

W miejscu ISTNIEJE LIMIT CZASOWY możesz określić, czy korzystanie ze zniżki ma być ograniczone czasowo. Po zaznaczeniu tej opcji, w polu DOSTĘPNA OD wpisz datę, od której obowiązuje zniżka. W polu DOSTĘPNA DO wpisz datę, do której upust ma obowiązywać.

Krok 7.

W miejscu ISTNIEJE LIMIT UŻYCIA możesz określić, w ilu rezerwacjach zniżka może zostać użyta. Aby to zrobić, w polu LIMIT wpisz ilość rezerwacji.

Krok 8.

W miejscu KATEGORIE ZNIŻEK możesz wybrać odpowiednią kategorię dla zniżki.

Krok 9.

W miejscu WYJAZDY zaznacz wyjazdy, do których zniżka zostanie przypisana.

Krok 10.

Aby zapisać wprowadzaną zniżkę, kliknij DODAJ w prawym dolnym rogu.


Edytowanie zniżki

W każdej chwili możesz edytować stworzone zniżki.

Krok 1.

W widoku zniżek kliknij czarny przycisk AKCJE przy zniżce, którą chcesz edytować.

Krok 2.

W menu wybierz EDYTUJ.

Krok 3.

Dokonaj odpowiedniej edycji zniżki.

Krok 4.

Po zakończeniu edycji, kliknij ZAPISZ w prawym dolnym rogu, aby zapisać edytowane informacji.


Usuwanie zniżki

W każdym momencie masz możliwość skasowania stworzonej zniżki.

Krok 1.

W widoku zniżek na liście kliknij przycisk AKCJE przy zniżce, którą zamierzasz skasować.

Krok 2.

W rozwiniętym menu kliknij przycisk USUŃ, aby usunąć żniżkę.

Krok 3.

W okienku, które się pojawi, potwierdź usunięcie zniżki naciskając przycisk OK.

 


Wyszukiwanie zniżki

W zakładce ZNIŻKI znajdziesz wyyszukiwarkę, dzięki której przeszukasz zamieszczone w systemie rabaty. Aby to zrobić, możesz określić wszystkie lub tylko część z parametrów wyszukiwania, które posłużą Ci do szukania wpisu.

Krok 1.

W polu NAZWA ZNIŻKI wpisz nazwę, jeżeli chcesz odnaleźć wpis po nazwie.

Krok 2.

W polu TYP ZNIŻKI wybierz rodzaj zniżki, jeżeli chcesz wyszukać rabat wg jego rodzaju.

Krok 3.

W polu KATEGORIA ZNIŻKI wybierz kategorię zniżki, jeżeli chcesz wyszukać wpis po nazwie kategorii. W tym miejscu pojawiają się kategorie, które wcześniej stworzyłeś dodając kategorię.

Krok 4.

W polu WYJAZD wybierz wydarzenie, do którego została przypisana zniżka. Zwróć uwagę, że na liście znajdziesz tylko wyjazdy, do których aktualnie są przypisane zniżki.

Krok 5.

Po wybraniu odpowiednich parametrów kliknij SZUKAJ, aby rozpocząć wyszukiwanie zniżki.

 


Dodawanie kategorii w zniżkach

Możesz w każdej chwili dodać kategorię, do której następnie przypiszesz zniżkę. Dzięki kategoriom korzystanie ze zniżek jest bardziej czytelne.

Krok 1.

W widoku zniżek kliknij DODAJ KATEGORIĘ w prawym górnym rogu.

Krok 2.

W polu NAZWA KATEGORII wpisz nazwę dla kategorii.

 

 

 

Krok 3.

Aby zatwierdzić wprowadzone dane, kliknij DODAJ.