Logo c4ab677e7937ce2c3938ad34d8585908a337a0a3db121195fcae8142a9da87ce WSPARCIE TECHNICZNE MAGELLO

Wzory dokumentów

Tematy w obrębie kategorii

Dodawanie wzoru

Możesz stworzyć wzór dokumentu, który później posłuży do wygenerowania dokumentu dla uczestników. Przykładowo, miejsce to może zawierać regulamin imprezy.

Krok 1.

W widoku wzorów dokumentów kliknij DODAJ w prawym górnym rogu.

Krok 2.

W miejscu TYTUŁ wprowadź odpowiedni tytuł dla wzoru.

Krok 3.

W miejscu ŹRÓDŁO DANYCH wybierz źródło danych, które zostaną użyte do stworzenia wzoru. Aktualnie można w tym celu wybrać dane pochodzące z rezerwacji.

 

Krok 4.

W polu TREŚĆ wprowadź treść wzoru. Możesz skorzystać z rozbudowanego edytora treści, który pozwoli Ci stworzyć odpowiedni dokument. Zwróć uwagę, że w w/w menu znajdziesz także ikonkę trybika. Możesz z niej skorzystać, aby wstawić zmienne, które później zostaną automatycznie zmienione na dane pobrane z rezerwacji. W tym celu naciśnij tę ikonkę, a następnie wybierz zmienną, którą chcesz wstawić do formularza.

Krok 5.

Aby zapisać wprowadzone dane, kliknij przycisk ZAPISZ w prawym dolnym rogu.


Edytowanie wzoru

Masz możliwość edytowania stworzonego wzoru dokumentów.

Krok 1.

Na liście w widoku wzorów dokumentów kliknij EDYTUJ przy pozycji, którą chcesz edytować.

Krok 2.

Po ukończeniu edycji naciśnij ZAPISZ w prawym dolnym rogu, aby zapisać edytowane dane.