Logo c4ab677e7937ce2c3938ad34d8585908a337a0a3db121195fcae8142a9da87ce WSPARCIE TECHNICZNE MAGELLO

Wygenerowane dokumenty

Tematy w obrębie kategorii

Lista wygenerowanych dokumentów

W zakładce WYGENEROWANE DOKUMENTY znajdziesz listę wszystkich dokumentów (.ZIP), które do tej pory wygenerowałeś w systemie oraz listy rezerwacji (.XLS lub .CSV), które wyeksportowałeś.Więcej informacji eksportowaniu list rezerwacji znajdziesz tutaj.

Informacje dotyczące generowania dokumentów znajdziesz poniżej w części GENEROWANIE DOKUMENTÓW.

POBIERANIE DOKUMENTU

Krok 1.

W widoku wygenerowanych dokumentów na liście kliknij wybrany dokument, który chcesz pobrać.

Krok 2.

Wskaż odpowiednią lokalizację na dysku twardym komputera, a następnie zapisz plik w tym miejscu. Zwróć uwagę, że pliki dokumentów zostały skompresowane do pliku .zip i potrzebujesz odpowiedniego programu, który pozwoli otworzyć te pliki po zgraniu na dysk komputera. Sugerujemy skorzystanie w tym celu z ogólno dostępnych programów, które można znaleźć w sieci.


Generowanie dokumentów

Możesz wygenerować niezbędne dokumenty, z których później skorzystasz podczas wyjazdu. Przykładowo, mogą Ci się przydać listy uczestników, którzy skorzystali z konkretnych opcji dodatkowych lub wybrali określony typ zakwaterowania. Cały proces generowania wymaga 3 kroków:

Krok 1.

Przygotuj najpierw wzór dokumentu. Aby dowiedzieć się jak przygotować wzór, kliknij tutaj.

Krok 2.

Zapisz wynik wyszukiwania. Aby dowiedzieć się jak to zrobić, kliknij tutaj.

Krok 3.

Wygeneruj dokument. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, kliknij tutaj.