Logo c4ab677e7937ce2c3938ad34d8585908a337a0a3db121195fcae8142a9da87ce WSPARCIE TECHNICZNE MAGELLO

Komunikacja

Tematy w obrębie kategorii

Tworzenie nowej wiadomości

W systemie Magello możesz skorzystać z dwóch rodzajów wiadomości, które będziesz wysyłać do uczestników. Zarówno komunikaty SMS, jak i wiadomości mail są doskonałym sposobem na utrzymanie właściwej komunikacji z uczestnikami przed, w trakcie i po wyjeździe.

TWORZENIE NOWEJ WIADOMOŚCI

Krok 1.
Kliknij przycisk UTWÓRZ NOWĄ WIADOMOŚĆ w prawym górnym rogu.

Krok 2.
W oknie Szukaj możesz wyszukać wyjazd, którego dotyczyć będzie wiadomość. W nawiasie obok nazwy wycieczki zobaczysz też aktualną liczbę rezerwacji dla tego wyjazdu. Zwróć uwagę, że możesz tutaj również wybrać wynik wyszukiwania, który wcześniej zapisałeś. Więcej informacji o wynikach wyszukiwania znajdziesz tutaj.

Krok 3.
Poniżej określ, czy wiadomość ma zostać wysłana do właścicieli, czy do uczestników wyjazdu. Poniżej system pokaże Ci szacowaną liczbę odbiorców.

Krok 4.
W punkcie WYŚLIJ WIADOMOŚĆ JAKO wybierz rodzaj wiadomości, którą chcesz wysłać.

Krok 5.
W oknie TYTUŁ wpisz tytuł dla tworzonej wiadomości.

Krok 6.
W oknie WIADOMOŚĆ wpisz treść komunikatu. Zwróć uwagę, że w przypadku wiadomości SMS po każdorazowym przekroczeniu liczby 160 znaków system automatycznie rozpocznie tworzenie kolejnej wiadomości. Przykładowo, wiadomość zawierająca 161 znaków podzielona zostanie na dwie oddzielne wiadomości SMS.

Krok 7.
Kliknij przycisk PODGLĄD w prawym dolnym rogu, aby zobaczyć podsumowanie tworzonego komunikatu.

Krok 8.
Aby powrócić do edycji wiadomości, kliknij EDYTUJ.

Aby przetestować wiadomość przed wysłaniem do klientów, kliknij TESTUJ.

Aby wysłać wiadomość do wybranej grupy odbiorców, kliknij WYŚLIJ.